بام کاور حس خوب پویایی و حرکت را در زندگی به ارمغان می آورد!

پیشتاز و رهبر جهانی ساخت موتورهای برقی و اتوماسیون درب و پیشتاز و رهبر جهانی ساخت موتورهای برقی و اتوماسیون درب و پنجره های ساختمان می کوشد تا به طور مستمر آنها را گسترش دهد.

با استفاده از موتورهای سامفی Somfy شما قادر خواهید بود از یک سو انواع و اقسام پرده های کناررو و بالارو شامل شید، پرده رومن، کرکره چوبی، آلومینیومی و انواع سایبان ها را موتوری نمایید و از سوی دیگر کلیه کرکره های تجاری، صنعتی، شاتر پنجره و درب های پارکینگی و سکشنال را توسط طیف گسترده محصولات سامفی موتوری نمایید.

برای محیط زندگی بهتر، خواه مسکونی خواه اداری-تجاری، به دنیای محصولات و دانش سامفی خوش آمدید!