سیستمهای گرمایشی و روشنایی
bamcover
 • ترموستات Wired بل تکنولوژی DCT (اتصال صفر ولتاژ)ترموستات Wired بل تکنولوژی DCT (اتصال صفر ولتاژ)
 • کنترلر مرکزی Tahoma: خانه هوشمند سامفی فرانسهکنترلر مرکزی Tahoma: خانه هوشمند سامفی فرانسه
 • ترموستات Wired (سیم دار) با قابلیت اتصال به سیستم هوشمندترموستات Wired (سیم دار) با قابلیت اتصال به سیستم هوشمند
 • بخاری تابشی با پروتکل رادیویی RTSبخاری تابشی با پروتکل رادیویی RTS
 • ترموستات وایرلس با قابلیت برنامه ریزی - تکنولوژی DCT (صفر ولتاژ)ترموستات وایرلس با قابلیت برنامه ریزی - تکنولوژی DCT (صفر ولتاژ)
 • ترموستات وایرلس با قابلیت اتصال به سیستم هوشمندترموستات وایرلس با قابلیت اتصال به سیستم هوشمند
 • OUTDOOR LIGHTING RECEIVER RTS
 • INDOOR LIGHTING RECEIVER RTS
 • INDOOR MICRO LIGHTING RADIO RECEIVER
 • PLUG 3680W RTS OUTDOOR BLISTER
 • LIGHTING RECEIVER io
 • Situo 5 io Pure
 • LIGHTING MODULIS RAMP RTS
 • IZYMO™ ON-OFF receiver io
 • ON-OFF PLUG io F-Type